Andrzej Gut-Mostowy

W latach 1995 -1998 zasiadał w Radzie Miasta Zakopane, był też członkiem zarządu miasta Zakopane. W 1998 roku z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność zdobył mandat radnego sejmiku małopolskiego, w którym zasiadał do 2005 roku.

Andrzej Gut-Mostowy

Andrzej Gut Mostowy – przedsiębiorca, polityk i działacz samorządowy z Podhala.

W latach 1995 -1998 zasiadał w Radzie Miasta Zakopane, był też członkiem zarządu miasta Zakopane. W 1998 roku z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność zdobył mandat radnego sejmiku małopolskiego, w którym zasiadał do 2005 roku. Po rozpadzie AWS przystąpił do Platformy Obywatelskiej i listy PO udanie starował w wyborach do Sejmu w 2005 roku. W izbie niższej parlamentu zasiadał do 2015 roku. Jego działalność parlamentarna koncentrowała się wokół gospodarki, turystyki i sportu, ale aktywnie zajmował się także choćby sprawami związanymi z polityką senioralną państwa.

Poseł Andrzej Gut-Mostowy krytykował odchodzenie Platformy Obywatelskiej od konserwatywnych wartości, wskazywał na ryzyko „skrętu w lewo”, które pozbawi PO poparcia społecznego zwłaszcza w takich regionach Polski jak Podhale. Domagał się także prowadzenia przez rząd PO-PSL polityki, która bardziej wspierałaby rozwój gospodarczy Polski i funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Czary goryczy dopełniło zawieszenie w 2017 roku przez władze partii trzech posłów PO, którzy głosowali za odrzuceniem skrajnie lewicowego projektu liberalizującego ustawę antyaborcyjną. Wówczas Andrzej Gut-Mostowy podjął decyzję o wystąpieniu z Platformy Obywatelskiej. – – Niezgodność w sprawach światopoglądowych i gospodarczych była głównym powodem mojego odejścia z Platformy. Wyrzucenie trzech posłów w ostatnim czasie, ale przede wszystkim nałożenie dyscypliny światopoglądowej było szczególnie nie do zaakceptowania. Proces przesuwania się Platformy w lewo był widoczny już od kilku lat. Już w 2015 roku mówiłem, że konserwatyści nie czują się w Platformie dobrze i wiele osób przyznawało mi rację – tak były poseł PO uzasadniał swoje odejście z partii. Nie krył też, że złą decyzją Platformy było głosowanie przeciw ustawom rządu PiS, które wprowadzały szereg udogodnień dla biznesu, np. zwolnienia z ZUS dla rozpoczynających działalność, czy likwidację obowiązku rejestracji NIP.

Andrzej Gut-Mostowy zdecydował o przystąpieniu do Porozumienia Jarosława Gowina. Wkrótce stanął też na czele struktur Porozumienia w okręgu nowosądecko-podhalańskim. Ten krok był naturalną konsekwencją bliskości ideowej, jaka łączy Gut-Mostowego z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Obaj politycy blisko współpracują od lat, tworzyli też jedno środowisko polityczne i programowe w PO, ta współpraca była kontynuowana również po odejściu wicepremiera Gowina z Platformy i budowaniu przez niego struktur nowej konserwatywnej i wolnorynkowej partii.

Andrzej Gut-Mostowy od początku jest zaangażowany w działania służące rozwojowi gospodarczemu Małopolskie. Z jego inicjatywy została utworzona Małopolska Organizacja Turystyczna, polityk brał też udział w zorganizowaniu Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce, której jest wiceprzewodniczącym. To branża, która ma ogromny wpływ na gospodarkę Małopolski, a według prognoz ekspertów, już wkrótce liczba turystów odwiedzających region przekroczy 20 mln osób. Dlatego Rada pracuje choćby nad rozwiązaniami, które pomogą w rozbudowie infrastruktury turystycznej i oferty dla osób odwiedzających Kraków, Zakopane i inne miasta i wsie Małopolski.